Asociacija

Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija B.I.T.A. – profesinė, nepriklausoma visuomeninė organizacija

Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija vienija įmonių teisininkus, įstaigas ir organizacijas, skatina ir vysto verslo ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl teisės aktų projektų, konsultuoja teisės klausimais, organizuoja konferencijas, diskusijas, mokymus, seminarus, praktinius užsiėmimus ir kitus renginius, palaiko ryšius su kitomis organizacijomis.

Asociacijos misija: Bendrovės ar institucijos teisininkas – prestižinė profesija

B.I.T.A. veiklos tikslai:

1.Narių kompetencijos gerinimas

2.Bendruomenės stiprinimas

3.Gerosios praktikos dalinimasis, mentorystė

4.Asociacijos ir profesijos įvaizdžio bei žinomumo gerinimas

5.Dalyvavimas teisėkūroje

6.Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis

Vykdydama veiklą asociacija stengiasi aktyviai prisidėti prie bendrovių ir institucijų teisininkų interesų atstovavimo, veiklos populiarinimo, jų veiklos efektyvumo didinimo; siekia keistis gerąja patirtimi ir gerąja praktika tarp teisės specialistų; siekia viešinti versle egzistuojančias teisines problemas, jomis diskutuoti ir siūlyti galimus sprendimo būdus valstybės institucijoms, verslui, aukštosioms mokykloms.

B.I.T.A. valdymo organai:

Asociacijos prezidentas

Liudas Basiulis

El. p.: liudas.basiulis@bitasociacija.lt

Liudas Basiulis yra  teisininkas, “Vaikų linijos” ir kitų nevyriausybinių organizacijų savanoris, renginių organizatorius, keliautojas – tinklaraštininkas, turintis daugiau nei 10 metų teisinio darbo bei projektų valdymo patirtį tokiose organizacijose kaip “Neste”, “Maxima”, “Ellex” bei savame versle.

Prezidiumas

Danielius Žepnickas;

Ingrida Kudabienė;

Vaiva Degutienė;

Jekaterina Govina;

Darius Stanislovaitis;

Vilius Nikitinas;

Liudas Basiulis.

Svarsto ir priima rekomendacijas dėl:

  • B.I.T.A. plėtros krypčių ir tikslų;
  • B.I.T.A. strateginio veiklos plano;
  • B.I.T.A. veiklos finansavimo šaltinių.

Visuotinis narių susirinkimas:

  • priima B.I.T.A. veiklą reglamentuojančius nutarimus;
  • numato svarbiausias B.I.T.A. veiklos kryptis ir uždavinius;
  • priima, papildo, keičia B.I.T.A. įstatus;
  • renka B.I.T.A. prezidiumą,
  • tvirtina B.I.T.A. finansų panaudojimo sąmatą ir kitus dokumentus.

[Į viršų]