Rėmėjai

Asociacija

Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija B.I.T.A. – profesinė, savanoriška ir nepriklausoma visuomeninė organizacija

Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija vienija įmonių teisininkus, įstaigas ir organizacijas, skatina ir vysto verslo ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl teisės aktų projektų, konsultuoja teisės klausimais, organizuoja konferencijas, diskusijas, mokymus, seminarus, praktinius užsiėmimus ir kitus renginius, palaiko ryšius su kitomis organizacijomis. Nuo 2013 metų ECLA narė.

B.I.T.A. veiklos tikslai:

 • aktyviai prisidėti prie bendrovių ir institucijų teisininkų interesų atstovavimo, veiklos populiarinimo, jų veiklos efektyvumo didinimo;
 • keistis gerąja patirtimi ir gerąja praktika tarp teisės specialistų;
 • viešinti versle egzistuojančias teisines problemas, jomis diskutuoti ir siūlyti galimus sprendimo būdus tiek valstybės institucijoms, tiek verslui, tiek aukštosioms mokykloms.
  B.I.T.A. įstatai

B.I.T.A. organai:

Asociacijos prezidentas

Vaidotas Balynas
El. p.: vaidotas.balynas@bitasociacija.lt

2000 m. įgijo aukštąjį teisinį išsilavinimą (vienpakopės studijos) Vilniaus universitete.
Turi daugiau nei 15 metų teisinio darbo patirtį.
Sertifikuotas nepriklausomas valdybų narys.

  • atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
  • analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, teikia informaciją, išvadas ir rekomendacijas;
  • apibendrina B.I.T.A. prezidiumo rekomendacijas, Asociacijos narių pastabas ir pasiūlymus;
  • nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą;
  • viešai skelbia reikalingus duomenis ir informaciją.

 

 

Projektų vadovė
Jekaterina Eingorn
Mob.: +370 620 79591
El. p.: jekaterina.eingorn@bitasociacija.lt

 

 

Prezidiumas:

  • Danielius Žepnickas;
  • Vaidotas Balynas;
  • Julijus Glebovas;
  • Vilius Nikitinas.

Svarsto ir priima rekomendacijas dėl:

  • B.I.T.A. plėtros krypčių ir tikslų;
  • B.I.T.A. strateginio veiklos plano;
  • B.I.T.A. veiklos finansavimo šaltinių.

Visuotinis narių susirinkimas:

  • priima B.I.T.A. veiklą reglamentuojančius nutarimus;
  • numato svarbiausias B.I.T.A. veiklos kryptis ir uždavinius;
  • priima, papildo, keičia B.I.T.A. įstatus;
  • renka B.I.T.A. prezidiumą,
  • tvirtina B.I.T.A. finansų panaudojimo sąmatą ir kitus dokumentus.

[Į viršų]