B.I.T.A. Asociacijos prezidento kreipimasis į asociacijos narius

Paskelbta 2017-10-06

Mielieji,

rudenėjančios dienos nuteikia filosofiškai, nes pradedame purenti dirvą būsimajam derliui. Esame jauna, geriausius profesionalus ir kūrybiškas asmenybes vienijanti organizacija. Būtent tokius daugelį iš Jūsų pažįstu, būtent tokius įsivaizduoju tuos, su kuriais dar teks susipažinti mūsų veikloje. Asociacijos Prezidiumo sprendimu buvau išrinktas naujuoju Asociacijos prezidentu, todėl jaučiu pareigą patikinti, kad ištikimai tarnausiu Jums – pasižadu ryžtingai ginti Asociacijos narių interesus ir deramai atstovauti Asociaciją, skirdamas didžiąją savo laiko dalį Asociacijos veiklos vystymui, panaudodamas visus talentus ir sukauptą patirtį.

Kiekviena nauja pradžia siejama su naujomis viltimis, dideliais siekiais ir iššūkiais. Ruduo – puikus metas pokyčiams, tiesa?! Tad leiskite Jūsų paklausti, ar esame pasirengę keistis? Ar būtina? Ko turėtume imtis neatidėliojant? Kokia mūsų vizija? Kokie artimiausi planai? Ar pakankamai pažįstame vieni kitus? Kuo kvėpuojame? Ką turime nuveikti kaip stipri vieninga komanda? Lyderiai praktikai aiškiai žino, ko nori, ir sugeba pasakyti tai, ko neįmanoma neišgirsti ir ignoruoti. Todėl inicijuoju atvirą diskusiją ir tikiuosi dialogo dėl Asociacijos vertybių ir prioritetinių veiklos gairių pasirinkimo.

Mano tikslas – padidinti Asociacijos veiklos pridėtinę vertę, pirmiausia, mūsų Asociacijos nariams ir Jūsų atstovaujamoms organizacijoms. Esame savo sričių profesionalai ir kaip aktyvūs valstybės piliečiai norime, kad Asociacijos iniciatyva Jūsų balsas būtų girdimas ne tik valstybėje vykstančių pokyčių kontekste, bet ir už jos ribų, todėl numatome plėsti bendradarbiavimą su seserinėmis asociacijomis aplinkinėse šalyse ir ECLA.

Pastaruosius keletą metų Asociacija vykdė vidutiniškai po 20 konferencijų per metus – po konferenciją kas dvi savaites. Iš savo ankstesnės asmeninės patirties bei pabendravus su Asociacijos nariais, darau išvadą, kad profesinės kvalifikacijos kėlimas yra būtinas, tačiau skirti tam du pusdienius per mėnesį kartais yra beveik fiziškai neįmanoma. Todėl optimizuosime Asociacijos organizuojamų renginių skaičių ir keisime fokusą: konferencijų bus mažiau, tačiau labiau orientuosimės į būtent Jums aktualius ir į Jus orientuotus vidinius organizacijų mokymus.

Kaip Asociacija, turime unikalią galimybę bendradarbiauti su geriausiais įvairių sričių ekspertais – advokatais, teisėjais, mokslininkais, esame sertifikuota mokymo paslaugų teikėja valstybės tarnybai. Šiuo metu sertifikuojamės ir tapsime oficialiais mokymo paslaugų teikėjais Lietuvos advokatūrai. Plėsime šią veiklos rūšį, siūlysime ir Jūsų atstovaujamoms įmonėms dalyvauti individualizuotų mokymų programose. Bendradarbiaudami su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendinsime ES fondų finansuojamus projektus. Planuojame į šių projektų vykdymą maksimaliai įtraukti ir Jus.

Dar vienas teigiamas pokytis – bendradarbiaudami su Baltic Institute of Corporate Governance Asociacijos veikloje įdiegsime pažangius nevyriausybinių organizacijų valdysenos principus ir gerąsias praktikas. Skaidrumo ir atskaitingumo principai tampa itin aktualūs didžiųjų permainų akivaizdoje.

Tiek trumpai, ko galėtumėte tikėtis iš manęs. Laukiu Jūsų įžvalgų Asociacijos veiklai tobulinti, pasiūlymų ir pageidavimų dėl renginių  ar dalyvavimo valstybinėse bei socialinėse iniciatyvose. Žinau, kad tik veikdami kartu mes galime pasiekti geriausių rezultatų! Juk sėkmė – tai tik pasirinkimas, laisva valia priimami sprendimai, tinkamai atliekami kasdieniai veiksmai, kurie ilgainiui tampa puikiais įgūdžiais ir meistrystės įrodymu.

Labai svarbu, kad Asociacija  nenutoltų nuo savo narių, todėl bendrausime ir neformalioje aplinkoje, todėl – SAVE THE DATE !! Gruodžio 1 dieną organizuosime Asociacijos Kalėdinį vakarą. Nebūsime pirmieji mieste, tačiau tikiuosi, kad ir Jūs dar nebūsite nuvarginti šventinių renginių maratono ir aktyviai dalyvausite! Kalėdinio vakaro vietą, laiką ir programą pranešime artimiausiu metu. Pažadu, kad nederinsime jo su kvalifikacijos kėlimu, o skirsime visą vakarą bendravimui tarpusavyje ir naujų idėjų generavimui.

Iki malonių susitikimų!

Nuoširdžiai

B.I.T.A. Asociacijos prezidentas Vaidotas Balynas

[Į viršų]