Naujuoju Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacijos (B.I.T.A.) prezidentu išrinktas Vaidotas Balynas

Paskelbta 2017-09-07

Šiandien, rugsėjo 7 d., Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacijos (B.I.T.A.) prezidiumo sprendimu naujuoju asociacijos prezidentu ir prezidiumo pirmininku išrinktas teisininkas, asociacijos bendrasteigėjas Vaidotas Balynas.

Nuo asociacijos įsteigimo 2013 metais jai vadovavo asociacijos bendrasteigėjas Vilius Nikitinas.

B.I.T.A. prezidiumo nariai padėkojo jam už nuoširdų darbą vienijant bendrovių ir institucijų vidaus teisininkų bendruomenę ir profesionalų asociacijos veiklos darbo organizavimą.

“Jo generuojamos pozityvios iniciatyvos ir asmeninis entuziazmas nutiesė kelią bendrovių ir institucijų vidaus teisininkų bendruomenės pripažinimui valstybiniu mastu, todėl šia kryptimi aktyviai dirbsime ir toliau,“ – pabrėžė naujasis asociacijos prezidentas.

Asociacijos nariai yra geriausi savo srities profesionalai, sukaupę milžinišką praktinę patirtį įvairių teisės šakų, viešojo administravimo, bendrovių valdymo ir kitose srityse.

“Unikali mūsų narių sukaupta praktinė patirtis tiesiog privalo būti plačiau išnaudota. Esu įsitikinęs, kad didesnis asociacijos narių įsitraukimas į tarptautinius projektus bei šalies socialines iniciatyvas neabejotinai sukurs daug pridėtinės vertės ir asociacijos nariams, ir visai visuomenei. Sieksime, kad mūsų balsas būtų išgirstas valstybėje vykdomų reformų kontekste,“ – teigė naujasis B.I.T.A. Prezidentas V. Balynas.

“Džiaugiuosi, kad asociacijos vairą perima patyręs profesionalas ir gabus administratorius, kurio asmeniniai gebėjimai bei kompetencija leis efektyviai tęsti pradėtus darbus ir užtikrins tolesnę sėkmingą asociacijos plėtrą,“ – sakė V. Nikitinas.

V. Balynas 2000 m. įgijo teisininko specialybę Vilniaus Universitete, buvo Rail Baltica projektą vystančios bendros Lietuvos, Latvijos, Estijos įmonės RB Rail AS stebėtojų tarybos narys, dirbo AB “Lietuvos geležinkeliai“ teisės tarnybos vadovu, Teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotoju, yra sertifikuotas profesionalus valdybų narys.

[Į viršų]