Asociacija

Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija B.I.T.A. – profesinė, nepriklausoma visuomeninė organizacija

Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija vienija įmonių teisininkus, įstaigas ir organizacijas, skatina ir vysto verslo ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl teisės aktų projektų, konsultuoja teisės klausimais, organizuoja konferencijas, diskusijas, mokymus, seminarus, praktinius užsiėmimus ir kitus renginius, palaiko ryšius su kitomis organizacijomis.

Asociacijos misija: Bendrovės ar institucijos teisininkas – prestižinė profesija

B.I.T.A. veiklos tikslai:

1.Narių kompetencijos gerinimas

2.Bendruomenės stiprinimas

3.Gerosios praktikos dalinimasis, mentorystė

4.Asociacijos ir profesijos įvaizdžio bei žinomumo gerinimas

5.Dalyvavimas teisėkūroje

6.Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis

Vykdydama veiklą asociacija stengiasi aktyviai prisidėti prie bendrovių ir institucijų teisininkų interesų atstovavimo, veiklos populiarinimo, jų veiklos efektyvumo didinimo; siekia keistis gerąja patirtimi ir gerąja praktika tarp teisės specialistų; siekia viešinti versle egzistuojančias teisines problemas, jomis diskutuoti ir siūlyti galimus sprendimo būdus valstybės institucijoms, verslui, aukštosioms mokykloms.

[Į viršų]