Narystė

B.I.T.A. tikraisiais nariais kviečiami tapti asmenys, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą, dirbantys teisinį darbą bet kokios formos juridiniame asmenyje (bendrovėje/institucijoje ar pan.) ir pritariantys B.I.T.A. veiklos tikslams ir veiklai. Tikrojo nario metinis narystės mokestis – 50 Eur.

B.I.T.A. asocijuotais nariais kviečiami tapti visi juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie pritaria asociacijos tikslams, bet negali būti tikraisiais nariais. Asocijuoti nariai  turi visas tikrojo nario teises išskyrus teisę balsuoti visuotiniame narių susirinkime. Asocijuoto nario metinis mokestis fiziniams asmenims – 70 Eur, juridiniams asmenims – 200 Eur (jei į renginius siunčiama iki 5 darbuotojų), 400 Eur (jei į renginius siunčiama 6-10 darbuotojų) ir 600 Eur (jei į renginius siunčiama 10-15 darbuotojų) .

Juridiniams asmenims galime organizuoti vidinius mokymus pagal jų poreikius už specialią kainą.

B.I.T.A. nariai turi teisę:

 • teikti pastabas ir pasiūlymus Asociacijos veiklos klausimais;
 • siūlyti ir rinkti savo atstovus į Asociacijos organus (tikrieji nariai);
 • dalyvauti rengiant išvadas, rekomendacijas, teikiant konsultacijas ir kita;
 • specialiomis sąlygomis dalyvauti Asociacijos renginiuose (asocijuoti juridiniai nariai į renginius gali siųsti nuo 5 iki 15 savo darbuotojų, priklausomai nuo narystės formos);
 • balsuoti visuotiniame narių susirinkime (tikrieji nariai);
 • Gauti narių darbo pasiūlymus, rekomendacijas, galimybė kurti savo – prestižinės profesijos atstovo – įvaizdį;
 • Bendradarbiauti su asociacija rengiant vidinius mokymus juridinių asmenų – narių darbuotojams;
 • Juridiniai asmenys – nariai turi teisę įsigyti vidinių mokymų paslaugą už specialią kainą.
 • Prisidėti prie tikslų įgyvendinimo ir naudotis pasiektų tikslų rezultatais:

B.I.T.A. tikslai:

1.Narių kompetencijos gerinimas

2.Bendruomenės stiprinimas

3.Gerosios praktikos dalinimasis, mentorystė

4.Įvaizdžio ir žinomumo gerinimas

5.Dalyvavimas teisėkūroje

6.Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis

B.I.T.A. nariai įsipareigoja:

 • kasmet laiku mokėti nario mokestį;
 • dėti pastangas dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose ir kitose narių sueigose;
 • reklamuoti asociacijos veiklą;
 • aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje, domėtis naujais vykdomais projektais, teikti pasiūlymus, pastabas, bei pagal galimybes teikti pagalbą.

Norėdami tapti B.I.T.A. tikruoju arba asocijuotu nariu, siųskite užpildytą prašymą el.paštu: info@bitasociacija.lt 

Narystės prašymas   Asocijuoto JA nario prašymas   Asocijuoto FA nario prašymas

[Į viršų]